Data consultation – Gases

Nom Chemical Formulasort ascending Molar mass
g·mol-1
Xe(g) Xe 131.29
SO2(g) SO2 64.07
S2(g) S2 64.13
O2(g) O2 32.00
NH3(g) NH3 17.03
Ne(g) Ne 20.18
N2(g) N2 28.01
Kr(g) Kr 83.80
I2(g) I2 253.81
Hg(CH3)2(g) Hg(CH3)2 230.66
Hg(g) Hg 200.59
He(g) He 4.00
HCl(g) HCl 36.46
H2S(g) H2S 34.08
H2O(g) H2O 18.02
H2(g) H2 2.02
F2(g) F2 38.00
CO2(g) CO2 44.01
CO(g) CO 28.01
Cl2(g) Cl2 70.91
CH4(g) CH4 16.04
Br2(g) Br2 159.81
Ar(g) Ar 39.95