Data consultation – Minerals

Name Chemical Formulasort descending Molar mass
g·mol-1
Molar volume
cm3·mol-1
Hopeite(beta) Zn3(PO4)2:4H2O 458.17 146.83
Hopeite(alpha) Zn3(PO4)2:4H2O 458.17 146.83
Hopeite(para) Zn3(PO4)2:4H2O 458.17 146.83
Zn3(PO4)2:H2O Zn3(PO4)2:H2O 404.13
Spencerite Zn4(PO4)2(OH)2:3H2O 539.56 165.99
Hydrozincite(mc) Zn5(OH)6(CO3)2 549.01 139.34
Hydrozincite Zn5(OH)6(CO3)2 549.01 139.34
Zn5(PO4)3Cl Zn5(PO4)3Cl 647.32
Zn5(PO4)3OH Zn5(PO4)3OH 628.87
Faustite ZnAl6(PO4)4(OH)8:4H2O 815.29 271.77
Smithsonite ZnCO3 125.40 28.28
Rockbridgite(Zn) ZnFe4(PO4)3(OH)5 658.73
ZnHPO4 ZnHPO4 161.37
Zincite ZnO 81.39 14.34
Sphalerite ZnS 97.46 23.83
Wurtzite ZnS 97.46 23.85
ZnSiO3glass ZnSiO3 141.47

Pages