Data consultation – Minerals

Name Chemical Formulasort ascending Molar mass
g·mol-1
Molar volume
cm3·mol-1
Hbeidellite(Na) Na0.34Al2.34Si3.66O10(OH)2:2.756H2O 417.41 182.29
Beidellite(Na) Na0.34Al2.34Si3.66O10(OH)2 367.76 132.49
Saponite(Na) Na0.33Mg3Al0.33Si3.67O10(OH)2 386.49 140.96
Edenite(alpha) Na(Ca2Mg5)(AlSi7)O22(OH)2 834.25 271.00
Pargasite Na(Ca2Mg4Al)(Al2Si6)O22(OH)2 835.83 273.50
Ferropargasite Na(Ca2Fe4Al)(Al2Si6)O22(OH)2 961.99 279.89
Nepheline Na(AlSi)O4 142.05 54.16
Na(element) Na 22.99 23.81
Alabandite MnS 87.00 21.46
Manganosite MnO 70.94 13.22
MnHPO4 MnHPO4 150.92
Ferrite(Mn) MnFe2O4 230.63 51.25
Rhodochrosite MnCO3 114.95 31.08
Spessartine(alpha) Mn3Al2Si3O12 495.03 117.90
Mn3(PO4)2 Mn3(PO4)2 354.76
Sterlinghillite Mn3(AsO4)2:8H2O 586.78 198.91
Jacobsite Mn(FeO2)2 230.63 44.53
Kieserite MgSO4:H2O 138.38 54.04
Epsomite MgSO4:7H2O 246.48 146.80
Hexahydrite MgSO4:6H2O 228.46 132.83
Pentahydrite MgSO4:5H2O 210.45 109.60
Leonhardtite MgSO4:4H2O 192.43 81.86
MgSO4 MgSO4 120.37 41.08
Enstatite(alpha) MgSiO3 100.39 31.28
Periclase MgO 40.30 11.25
Newberyite MgHPO4:3H2O 174.33 83.02
MgHPO4 MgHPO4 120.28
MgCl2.FeCl2:8H2O MgFeCl4:8H2O 366.08
Magnesioferrite MgFe2O4 200.00 43.99
Sellaite MgF2 62.30 19.79

Pages