Data consultation – Minerals

Name Chemical Formula Molar mass
g·mol-1
Molar volume
cm3·mol-1
Yavapaiite KFe(SO4)2 287.07 99.30
Zairite BiFe3(PO4)2(OH)6 668.51
ZeoliteP(Ca) Ca2Al4Si4O16:9H2O 718.55 305.70
Zincite ZnO 81.39 14.34
Zn3(PO4)2 Zn3(PO4)2 386.11
Zn3(PO4)2:2H2O Zn3(PO4)2:2H2O 422.14
Zn3(PO4)2:H2O Zn3(PO4)2:H2O 404.13
Zn5(PO4)3Cl Zn5(PO4)3Cl 647.32
Zn5(PO4)3OH Zn5(PO4)3OH 628.87
ZnSiO3glass ZnSiO3 141.47
Zoisite Ca2Al3Si3O12(OH) 454.36 135.90

Pages