Data consultation – Minerals

Name Chemical Formulasort ascending Molar mass
g·mol-1
Molar volume
cm3·mol-1
Sr(element) Sr 87.62 33.92
Berndtite SnS2 182.84 40.96
Cassiterite SnO2 150.71 28.90
Romarchite SnO 134.71 21.55
Sn(beta) Sn 118.71
Sn(alpha) Sn 118.71 16.29
Quartz(alpha) SiO2 60.08 22.69
Chalcedony SiO2 60.08 22.69
Cristobalite(beta) SiO2 60.08 27.44
Cristobalite(alpha) SiO2 60.08 25.74
Quartz(beta) SiO2 60.08
Amorphous_silica SiO2 60.08 29.00
Coesite(alpha) SiO2 60.08 20.64
Stibnite Sb2S3 339.72 73.41
Senarmontite Sb2O3 291.52 52.21
Valentinite Sb2O3 291.52 50.01
Sb(element) Sb 121.76 18.18
S(beta) S 32.07
S(alpha) S 32.07 15.92
S(gamma) S 32.07
Laurite RuS2 165.20 25.56
RuO2(s) RuO2 133.07 19.05
Ru(element) Ru 101.07 8.18
Rh2O3(s) Rh2O3 253.81 31.37
Rh2O(s) Rh2O 221.81
Rh(element) Rh 102.91 8.28
PtS2 PtS2 259.21 32.75
Cooperite PtS 227.15 22.15
Pt(element) Pt 195.08 9.09
PdS2 PdS2 170.55 34.30

Pages