Data consultation – Minerals

Name Chemical Formulasort ascending Molar mass
g·mol-1
Molar volume
cm3·mol-1
Glaserite Na2K6(SO4)4 664.82 251.83
Na2HPO4 Na2HPO4 141.96 55.02
Na2SO4.FeSO4:4H2O Na2Fe(SO4)2:4H2O 366.02
Thermonatrite Na2CO3:H2O 124.00 54.99
Na2CO3:7H2O Na2CO3:7H2O 232.10
Natron Na2CO3:10H2O 286.14
Na2CO3 Na2CO3 105.99 41.60
Glauberite Na2Ca(SO4)2 278.19 100.07
Pirssonite Na2Ca(CO3)2:2H2O 242.11 102.60
Heulandite(Na) Na2.14Al2.14Si6.86O18:6.17H2O 698.75 315.65
Glaucophane Na2(Mg3Al2)Si8O22(OH)2 783.54 262.10
Riebeckite Na2(Fe3Fe2)Si8O22(OH)2 935.90 274.90
Natrolite Na2(Al2Si3)O10:2H2O 380.22 169.20
Clinoptilolite(Na) Na1.1(Si4.9Al1.1)O12:3.5H2O 447.63 214.78
Merlinoite(Na) Na1.04Al1.04Si1.96O6:2.27H2O 243.91 112.78
Analcime Na0.99Al0.99Si2.01O6:H2O 219.94 96.68
Hvermiculite(Na) Na0.86Mg3.00Si3.14Al0.86O10(OH)2:3.58H2O 462.58 210.41
Vermiculite(Na) Na0.86Mg3.00Si3.14Al0.86O10(OH)2 398.09 145.71
Hmontmorillonite(HcNa) Na0.6Mg0.6Al1.4Si4O10(OH)2:3.006H2O 426.66 191.79
Montmorillonite(HcNa) Na0.6Mg0.6Al1.4Si4O10(OH)2 372.50 137.47
Smectite(MX80:5.189H2O) Na0.409K0.024Ca0.009(Si3.738Al0.262)(Al1.598Mg0.214Fe0.208)O10(OH)2:5.189H2O 470.18 228.69
Smectite(MX80:3.989H2O) Na0.409K0.024Ca0.009(Si3.738Al0.262)(Al1.598Mg0.214Fe0.208)O10(OH)2:3.989H2O 448.56 207.00
Smectite(MX80) Na0.409K0.024Ca0.009(Si3.738Al0.262)(Al1.598Mg0.214Fe0.208)O10(OH)2 376.70 134.92
Hsaponite(Na) Na0.34Mg3Al0.34Si3.66O10(OH)2:4.297H2O 464.12 218.61
Hsaponite(FeNa) Na0.34Mg2FeAl0.34Si3.66O10(OH)2:4.297H2O 495.66 221.19
Saponite(FeNa) Na0.34Mg2FeAl0.34Si3.66O10(OH)2 418.25 143.54
Hmontmorillonite(MgNa) Na0.34Mg0.34Al1.66Si4O10(OH)2:3.003H2O 421.32 188.23
Montmorillonite(MgNa) Na0.34Mg0.34Al1.66Si4O10(OH)2 367.22 133.96
Hnontronite(Na) Na0.34Fe1.67Al0.67Si3.66O10(OH)2:2.756H2O 465.61 181.92
Nontronite(Na) Na0.34Fe1.67Al0.67Si3.66O10(OH)2 415.96 132.12

Pages