Data consultation – Minerals

Name Chemical Formulasort descending Molar mass
g·mol-1
Molar volume
cm3·mol-1
Sb(element) Sb 121.76 18.18
Senarmontite Sb2O3 291.52 52.21
Valentinite Sb2O3 291.52 50.01
Stibnite Sb2S3 339.72 73.41
Cristobalite(beta) SiO2 60.08 27.44
Cristobalite(alpha) SiO2 60.08 25.74
Amorphous_silica SiO2 60.08 29.00
Chalcedony SiO2 60.08 22.69
Quartz(beta) SiO2 60.08
Quartz(alpha) SiO2 60.08 22.69
Coesite(alpha) SiO2 60.08 20.64
Sn(beta) Sn 118.71
Sn(alpha) Sn 118.71 16.29
Romarchite SnO 134.71 21.55
Cassiterite SnO2 150.71 28.90
Berndtite SnS2 182.84 40.96
Sr(element) Sr 87.62 33.92
Sr(OH)2 Sr(OH)2 121.64 33.55
Sr(OH)2:8H2O Sr(OH)2:8H2O 265.76
Sr2SiO4 Sr2SiO4 267.32
Sr3(AsO4)2 Sr3(AsO4)2 540.70
Sr3(PO4)2 Sr3(PO4)2 452.80
Sr5(PO4)3(OH) Sr5(PO4)3(OH) 740.02
Arsenogoyazite SrAl3(AsO4)2(OH)5:H2O 549.46
Svanbergite SrAl3(PO4)(SO4)(OH)6 461.64 142.27
Goyazite SrAl3(PO4)2(OH)5:H2O 461.56 142.12
SrCl2 SrCl2 158.53 51.94
SrCl2:2H2O SrCl2:2H2O 194.56 71.93
SrCl2:6H2O SrCl2:6H2O 266.62 132.69
SrCl2:H2O SrCl2:H2O 176.54 60.44

Pages